Witamy!

StartWitamy!

Szanowni Państwo,
W imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Żywność i żywienie w pigułce”, która odbędzie się online, w dniu 22.04.2023 r.

Konferencja jest organizowana przez Katedrę i Zakład Bromatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Bromatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Celem spotkania jest podkreślenie roli żywności i żywienia w życiu i zdrowiu człowieka oraz integracja środowiska studentów, doktorantów i młodych naukowców, którzy będą mieli okazję do wymiany cennych doświadczeń i owocnej dyskusji.

W ramach wydarzenia prelegenci mogą przedstawić wyniki badań własnych, bądź prezentacje o tematyce popularno-naukowej w ramach następujących obszarów tematycznych:

Żywność • Żywienie • Suplementy diety • Przetwarzanie żywności • Varia


Udział w konferencji jest bezpłatny.

Ufamy, że spotkanie będzie dobrą okazją do prezentacji dorobku naukowego, wymiany poglądów i opinii przez uczestników naszej konferencji.

Serdecznie Państwa zapraszamy, nie tylko do wzięcia udziału w konferencji, ale także do miłego spędzenia czasu.


dr hab. Małgorzata Grembecka


Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
“Żywność i żywienie w pigułce”
Stronę redaguje:
Justyna Ośko
PATRONAT HONOROWY

GUMed_PatHon_V_PL_RGB.png

PATRONAT INSTYTUCJONALNY

GUMed_PatInst_V_PL_RGB.png


SPONSORZY

Shim-pol_logo_r_CMYK.png