/

Streszczenia prac

StartStreszczenia prac

Prosimy o nadsyłanie krótkich streszczeń: referatów plenarnych i komunikatów ustnych do dnia 27 marca 2023 r. pocztą elektroniczną na adres Komitetu Organizacyjnego bromatologia.konferencja@gmail.com z podkreśleniem nazwiska Autora prezentującego.


SZABLON STRESZCZENIA (7,04 KB)

Wymagania redakcyjne dla streszczeń prac są następujące:

  • Edytor tekstu –Microsoft Word,
  • czcionka – Times New Roman CE,
  • odstępy między wierszami – pojedyncze,
  • imiona i nazwiska autorów – 12 pkt,
  • tytuł streszczenia – drukowane litery 14 pkt pogrubione,
  • nazwa instytucji, katedry lub zakładu, adres e-mail – 12 pkt,
  • tekst streszczenia (max 300 słów) – 12 pkt,
  • wyrównywanie dwustronne,
  • marginesy: lewy = 3,0 cm, prawy, górny i dolny = 2,5 cm.