/

Postery

StartPostery
Osoby, których wystąpienie zostało zakwalifikowane jako poster, zobowiązane są przesłać na adres mailowy bromatologia.konferencja@gmail.com poster w formie 1-slajdowej prezentacji Power Point, w formacie pdf. w nieprzekraczalnym terminie 31 marca 2023 r. (z informacją w tytule wiadomości: dopisek: Poster, nazwisko i imię pierwszego autora i tytuł plakatu). Do posteru również obowiązuje przesłanie jego streszczenia.

SZABLON POSTERU (6,8 KB)

Prace przesłane po terminie nie zostaną uwzględnione w materiałach konferencyjnych. Przesłanie materiałów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich udostępnienie wszystkim uczestnikom konferencji.