Organizatorzy

StartOrganizatorzy

Katedra i Zakład Bromatologii
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
SKN Bromatologii przy Katedrze i Zakładzie
Bromatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Al. Gen. J. Hallera 107
80-416 Gdańsk,
tel. 58 349 10 89

bromatologia.konferencja@gmail.com