Wystąpienia konferencyjne

StartWystąpienia konferencyjne
Planowany czas wystąpień ustnych (komunikaty) wynosi 10 minut. Postery będą udostępnione wszystkim uczestnikom konferencji w formie książki z posterami w formacie pdf.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany kwalifikacji zgłoszonego wystąpienia. Informacja taka zostanie przesłana tylko do osób zainteresowanych po zakończeniu rejestracji do dnia 31.03.2023 r.

Szanowni Państwo,


Wszystkie wystąpienia konferencyjne tj. komunikaty i plakaty zostały zaakceptowane w formie nadesłanej.

Prosimy o przesłanie plakatów do 31.03.2023 r.