Zaproszeni Wykładowcy

StartZaproszeni Wykładowcy

dr hab. Sławomira Drzymała-Czyż

Doktor habilitowany nauk medycznych i doktor nauk rolniczych. z zakresu technologii żywności i żywienia, specjalność żywienie człowieka i dietetyka. Przez lata pracowała w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych, a od 2019 roku w Katedrze i Zakładzie Bromatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Naukowo interesuje się głównie problematyką metabolizmu tłuszczów oraz żywieniem niemowląt. Na co dzień zajmuje się pacjentami z chorobami metabolicznymi oraz niedożywieniem. Współpracuje z stowarzyszeniami osób chorych.dr hab. Piotr Kowalski, prof. uczelni

Nauczyciel akademicki, pracownik Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) na stanowisku prof. uczelni. Kierownik Ośrodka Szkolenia Podyplomowego GUMed organizującego kursy ustawicznie oraz specjalizacyjne z farmacji aptecznej, szpitalnej i przemysłowej. Prezes Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Posiada również 24-letnie doświadczenia w pracy jako aptekarz „za pierwszym stołem”. Autor szeregu publikacji z tematyki zastosowania technik elektromigracyjnych w analizie leków i możliwości wzmocnienia sygnału analitów.

dr hab. Sławomira Drzymała-Czyż
dr hab. Sławomira Drzymała-Czyż


dr hab. Piotr Kowalski, prof. uczelni
dr hab. Piotr Kowalski, prof. uczelni