Program konferencji

StartProgram konferencji

Program II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
“Żywność i żywienie w pigułce”Szanowni Państwo, konfrencja odbędzie się platformie Microsoft Teams

Program konferencji dostępny jest również w formie dokumentu: Program konferencji (459 KB).

8:15-8:45
Rejestracja uczestników konferencji
9:00-9:10
Rozpoczęcie konferencji (link “A”)
dr hab. Małgorzata Grembecka

9:10-9:40
WYKŁAD PLENARNY (link “A”)
Przewodniczący: dr hab. Małgorzata Grembecka

Pozostałości chemioterapetyków w żywności pochodzenia zwierzęcego

dr hab. Piotr Kowalski, prof. ucz.

9:40-9:45
Dyskusja


9:45-11:00
SESJA 1 (link “A”)

Przewodniczący: dr hab. Małgorzata Grembecka,
Piotr Kowalczyk


9:45-9:55
Czy owady jadalne to żywność przyszłości?

Radosław Bogusz, Artur Wiktor, Dorota Witrowa-Rajchert, Małgorzata Nowacka
9:55-10:05
Roślinne analogi mięsa w badaniach naukowych

Klaudia Kołodziejczak, Klara Żbik, Anna Onopiuk
10:05-10:15
Zróżnicowanie w zawartości antocyjanów oraz witaminy C w owocach truskawek odmian dostępnych na rynku oraz kolonów hodowlanych pochodzących z polskiej hodowli

Joanna Jagła, Mirosław Krośniak
10:15-10:25
Zawartość cynku, miedzi i selenu w wybranych produktach zbożowych naturalnie bezglutenowych

Joanna Bielecka, Renata Markiewicz-Żukowska, Monika Grabia, Jolanta Soroczyńska, Katarzyna Socha
10:25-10:35
Właściwości przeciwbakteryjne, antyoksydacyjne i hamujące działanie hialuronidazy ekstraktów z liści i łodyg Rubus caesius L.

Anna Hering, Justyna Stefanowicz-Hajduk, Rafał Hałasa, Renata Ochocka
10:35-10:45
Zoonozy przenoszone przez żywność, jako zagrożenie jej bezpieczeństwa

Piotr Śmigiel
10:45-10:55
Dyskusja


10:55-11:10
Przerwa kawowa


11:10-11:40
WYKŁAD PLENARNY (link “A”)
Przewodniczący: dr hab. Małgorzata Grembecka

Czy w 1000 dni da się zaprogramować metabolizm?

dr hab. Sławomira Drzymała-Czyż

11:40-11:45
Dyskusja


11:45-11:50
Przerwa techniczna


11:50-13:00
SESJA 2 (link “B”)

Przewodniczący: dr Justyna Ośko,
Svitlana Sagatovych


11:50-12:00
Fenomen laktoferyny

Agnieszka Michalska
12:00-12:10
Możliwe zastosowania neurogastronomii, nowej dziedziny nauki w żywieniowym wspomaganiu leczenia

Mateusz Dworniak, Anna Durak, Zuzanna Górka, Magdalena Kurpiel, Magdalena Nachman
12:10-12:20
Wpływ olejku eterycznego z nasion Nigella sativa na limfocyty T u kobiet z zapaleniem tarczycy Hashimoto

Klaudia Ciesielska-Figlon, Karolina Wojciechowicz, Agnieszka Daca, Adam Kokotkiewicz, Maria Łuczkiewicz, Jacek Witkowski, Katarzyna Lisowska
12:20-12:30
Dieta ketogenna w chorobach sercowo-naczyniowych

Damian Dyńka, Katarzyna Kowalcze, Agnieszka Paziewska
12:30-12:40
Znaczenie żywienia w sporcie jako forma regeneracji zawodnika w odnowie biologicznej

Jakub Grządziel, Krzysztof Zadora, Jakub Pędzimąż
12:40-12:50
Suplementy diety z kreatyną

Piotr Kowalczyk, Małgorzata Misztal-Szkudlińska, Małgorzata Grembecka
12:50-13:00
Dyskusja


11:50-13:00
SESJA 3 (link “A”)

Przewodniczący: dr Kornelia Kadac-Czapska,
Aleksandra Rafalska


11:50-12:00
Co wiedzą młodzi Polacy o korzyściach zdrowotnych i potencjalnych zagrożeniach związanych z jedzeniem ryb?

Zofia Utri, Dominika Głąbska
12:00-12:10
Ocena preferencji w zakresie spożycia mleka i jego roślinnych substytutów wśród studentów kierunku dietetyka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Natalia Kuczka, Agata Kiciak
12:10-12:20
Czynniki determinujące stres oksydacyjny u młodych diabetyków

Monika Grabia, Renata Markiewicz-Żukowska, Katarzyna Socha, Artur Bossowski
12:20-12:30
Oszacowanie zmian w potencjale antyoksydacyjnym podczas trawienia in vitro suplementów diety z zieloną herbatą

Katarzyna Nasierowska, Justyna Ośko, Małgorzata Grembecka
12:30-12:40
Badania funkcjonalne musów warzywno-owocowych przed i po wzbogaceniu błonnikowym preparatem ze skrobi ziemniaczanej

Dominika Kaczmarek, Malwina Wójcik, Kamila Kapuśniak, Janusz Kapuśniak
12:40-12:50
Wskazania i przeciwwskazania do suplementacji witaminy D

Katarzyna Baczewska, Patrycja Rudnik, Małgorzata Misztal-Szkudlińska, Małgorzata Grembecka
12:50-13:00
Dyskusja


13:00-13:30
SESJA POSTEROWA/Przerwa obiadowa


13:30-14:40
SESJA 4 (link “B”)

Przewodniczący: dr Małgorzata Misztal-Szkudlińska,
Katarzyna Nasierowska


13:30-13:40
Rola kwasów Omega-3 w rozwoju i leczeniu endometriozy

Angelika Marcinkowska, Magdalena Górnicka
13:40-13:50
Analiza porównawcza składu chemicznego i aktywności przeciwutleniającej ekstraktów z szałwii krzewiastej (Salvia triloba)

Marika Mróz, Barbara Kusznierewicz
13:50-14:00
Analiza wpływu różnych rodzajów ekstrakcji na właściwości antyoksydacyjne owoców jagodowych

Klara Żbik, Anna Onopiuk
14:00-14:10
Wpływ stopnia wypalenia ziaren kawowca (Coffea arabica L.) na właściwości chemiczne otrzymanych z nich ekstraktów

Nadia Guzińska, Maciej Ditrych, Edyta Kordialik-Bogacka
14:10-14:20
Właściwości przeciwutleniające, emulgujące i pianotwórcze hydrolizatów keratynowych oraz ich modyfikacja glukozą na drodze reakcji Maillarda

Antoni Taraszkiewicz, Izabela Sinkiewicz, Agata Sommer, Barbara Kusznierewicz, Hanna Staroszczyk
14:20-14:30
Optymalizacja metody oznaczania tokoferoli i tokotrienoli w wybranych materiałach biologicznych techniką wysokosprawnej szybkiej chromatografii cieczowej

Wiktoria Wojtak, Marian Czauderna, Małgorzata Białek, Agnieszka Białek
14:30-14:40
Dyskusja


13:30-14:40
SESJA 5 (link “A”)

Przewodniczący: dr Kamila Dmochowska-Ślęzak,
mgr Eliza Knez


13:30-13:40
Suplementy diety z kwasem foliowym – analiza rynku

Klaudia Wiaterek, Agnieszka Michalska, Olga Zielińska
13:40-13:50
Wskazania do stosowania doustnych suplementów pokarmowych

Patrycja Rudnik, Katarzyna Baczewska, Małgorzata Misztal-Szkudlińska, Małgorzata Grembecka
13:50-14:00
Oleuropeina i jej pochodne jako składniki suplementów diety na przykładzie Ligustrum vulgare

Szymon Litewski, Izabella Koss-Mikołajczyk, Barbara Kusznierewicz
14:00-14:10
Trawienie i absorpcja pokarmowych kwasów nukleinowych

Anna Kościelak, Marian Diaz, Agnieszka Bartoszek
14:10-14:20
Zdolność wytwarzania amin biogennych przez szczepy Enterococcus ssp. pochodzące z żywności

Patryk Wiśniewski, Urszula Zarzecka, Anna Zadernowska
14:20-14:30
Immunomodulujące właściwości witaminy D3 – wpływ na zdrowie człowieka

Monika Bronkowska, Dorota Masłowiec
14:30-14:40
Dyskusja


14:40-15:00
Obrady Komisji oceniających wystąpienia komunikatowe

15:00-15:15
Uroczyste podsumowanie (link “A”)

II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
“Żywność i żywienie w pigułce”Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość korekt w programie